A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Благодатненська селищна рада
Волноваського району

рішення сесії

приложение 3 программы 2020

Додаток 3 до рішення Благодатненської селищної ради від 17.12.2019 №VI/128-958 Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році 1421555300 (код бюджету)                                                                                                    (грн). Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування  бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Наименування місцевої /регіональної/ програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму УСЬОГО: Загальний фонд Спеціальний фонд   усього у тому числі бюджет розвитку 01     Благодатненська селищна рада             .0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою смт.Благодатне, смт.Графське на 2020 рік рішення сесії селищної ради від 17.12.2019 №VI/128-968 101 779,00 101 779,00     .0118330 8330 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Програма охорони навколишнього природного середовища на 2020 рік рішення сесії селищної ради від 17.12.2019 №VI/128-969 3 250,00   3 250,00         Всього      105 029,00 101 779,00 3 250,00 0,00 Секретар ради                                                                                                                        Н.Пономаренко                                                         

11:13 17.12.2019

доходи 2020

Додаток 1 до рішення Благодатненської селищної ради від 17.12.2019 №VI/128-958 ДОХОДИ місцевого бюджету на 2020 рік 1421555300 (код бюджета) (грн) Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд усього у тому числі бюджет розвитку 1 2 3 4 5 6 10000000 Податкові надходження   1497350,00 1494100,00 3250,00 0,00 13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  50000,00 50000,00 0,00 0,00 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  50000,00 50000,00 0,00 0,00 13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  50000,00 50000,00 0,00 0,00 14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   19000,00 19000,00 0,00 0,00 14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  19000,00 19000,00 0,00 0,00 18000000 Місцеві податки  1425100,00 1425100,00 0,00 0,00 18010000 Податок на майно  770100,00 770100,00 0,00 0,00 18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  22000,00 22000,00 0,00 0,00 18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  100,00 100,00 0,00 0,00 18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  8000,00 8000,00 0,00 0,00 18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  280000,00 280000,00 0,00 0,00 18010500 Земельний податок з юридичних осіб  159000,00 159000,00 0,00 0,00 18010600 Орендна плата з юридичних осіб  185000,00 185000,00 0,00 0,00 18010700 Земельний податок з фізичних осіб  45000,00 45000,00 0,00 0,00 18010900 Орендна плата з фізичних осіб  71000,00 71000,00 0,00 0,00 18050000 Єдиний податок   655000,00 655000,00 0,00 0,00 18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  78000,00 78000,00 0,00 0,00 18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  577000,00 577000,00 0,00 0,00 19000000 Інші податки та збори  3250,00 0,00 3250,00 0,00 19010000 Екологічний податок  3250,00 0,00 3250,00 0,00 19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 2800,00 0,00 2800,00 0,00 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  450,00 0,00 450,00 0,00 20000000 Неподаткові надходження   41868,00 2429,00 39439,00 0,00 21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   500,00 500,00 0,00 0,00 21080000 Інші надходження   500,00 500,00 0,00 0,00 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  500,00 500,00 0,00 0,00 22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1929,00 1929,00 0,00 0,00 22010000 Плата за надання адміністративних послуг 929,00 929,00 0,00 0,00 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 929,00 929,00 0,00 0,00 22090000 Державне мито   1000,00 1000,00 0,00 0,00 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1000,00 1000,00 0,00 0,00 25000000 Власні надходження бюджетних установ   39439,00 0,00 39439,00 0,00 25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  39439,00 0,00 39439,00 0,00 25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ   39439,00 0,00 39439,00 0,00   Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1539218,00 1496529,00 42689,00 0,00 40000000 Офіційні трансферти   653500,00 653500,00 0,00 0,00 41000000 Від органів державного управління   653500,00 653500,00 0,00 0,00 41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 653500,00 653500,00 0,00 0,00 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 653500,00 653500,00 0,00 0,00 X Разом доходів 2192718,00 2150029,00 42689,00 0,00 Секретар ради Н.Пономаренко

11:08 17.12.2019

Додаток 4 трансф

Додаток 4 до рішення сесії  Благодатненської селищної ради від 17.12.2019 №VI/128-958 Міжбюджетні трансферти на 2020 рік 1421555300 (код бюджету) Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на: найменування трансферту найменування трансферту   Утримання закладів культури           Утримання Волноваського Трудового архіву       код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   41053901           9770       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1421500000 Районний бюджет   653500       653500               1421555300 Бюджет Благодатненської селищної ради                 13900       13900   ВСЬОГО: 0   653500       653500     13900       13900 Секретар ради Н.Пономаренко

10:00 17.12.2019

видатки 2020

                        Додаток 2         до рішення Благодатненської селищної ради   від 17.12.2019 №VI/128-958     РОЗПОДІЛ видатків місцевого бюджету на 2020 рік     1421555300   (код бюджета)   (грн.) Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0100000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 2150029,00 2150029,00 1537973,00 116320,00 0,00 42689,00 0,00 42689,00 0,00 0,00 0,00 2192718,00 0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс 2150029,00 2150029,00 1537973,00 116320,00 0,00 42689,00 0,00 42689,00 0,00 0,00 0,00 2192718,00 0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 1380850,00 1380850,00 1013215,00 66240,00 0,00 4639,00 0,00 4639,00 0,00 0,00 0,00 1385489,00 0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 653500,00 653500,00 482251,00 45280,00 0,00 34800,00 0,00 34800,00 0,00 0,00 0,00 688300,00 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 101779,00 101779,00 42507,00 4800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101779,00 0118330 8330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3250,00 0,00 3250,00 0,00 0,00 0,00 3250,00 0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 13900,00 13900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13900,00 X X X Усього 2150029,00 2150029,00 1537973,00 116320,00 0,00 42689,00 0,00 42689,00 0,00 0,00 0,00 2192718,00     Секретар ради   Н.Пономаренко                                  

09:00 17.12.2019

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора